Jacy pracownicy byli poszukiwani w październiku 2017 roku?

W październiku br. stopa bezrobocia wyniosła 6,6% (dane MRPiPS), a za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 57 153 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli głównie specjaliści z obszarów IT, Finansów/Ekonomii i Inżynierii. Najwięcej wiadomości rekruterzy wysłali do osób mieszkających w województwie mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim.

Kogo szukali rekruterzy za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów?

W dotarciu do potencjalnych pracowników na GoldenLine służy pracodawcom Wyszukiwarka Kandydatów. W październiku 2017 roku wiadomość od rekrutera otrzymały 57 153 osoby posiadające profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 20% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - Rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Finanse/Ekonomia (11% osób, które otrzymało propozycję pracy od rekrutera miało taką specjalizację) oraz ze specjalizacją Inżynieria (11%), zaś na trzecim - ze specjalizacją Sprzedaż (10% otrzymujących propozycje pracy). Tuż za podium znaleźli się kandydaci ze specjalizacją Obsługa klienta (9%), a także IT - Administracja (9%) (dane nie sumują się do 100%, ponieważ kandydaci mogą zaznaczyć na profilu więcej niż jedną specjalizację).

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W październiku 2017 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27. a 35. rokiem życia (52% zapytanych osób była w tym wieku), zaś 24% osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera, jest w wieku 36-45 lat. Na trzecim miejscu uplasowały się osoby pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (wśród osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera 17% jest w tym  wieku).

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

Najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (29%), śląskim (13%), dolnośląskim (12%), wielkopolskim (10%) oraz małopolskim (9%). Informacje te wskazują, że wciąż najwięcej pracowników poszukiwanych jest w dużych ośrodkach miejskich i aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań czy Kraków.

Specjalizacja, umiejętności oraz znajomość języków obcych - kogo szukali rekruterzy?

We wrześniu 2017 r. większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera, posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności to m.in.: znajomość języka programowania JavaScript (12%), SQL (12%) oraz Java (11%), a także znajomość programu AutoCAD (10%). Jak wynika z analiz GoldenLine, Istotną rolę odgrywały również umiejętności miękkie. U osób, które otrzymały wiadomość od rekruterów, pojawiały się takie kompetencje jak zarządzanie zespołem (12%), obsługa klienta (11%) czy zarządzania projektami (10%).

Znajomość języków obcych jest również istotna dla rekruterów. Wśród 57 153 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 52% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 19% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (7% użytkowników).

Zwinne rekrutacje z Jobile

W październiku 2017 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali kandydatów z obszarów: IT - Rozwój oprogramowania (język programowania PHP, Java, C++), Marketing (Marketing internetowy i mobilny), Internet/e-Commerce/Nowe media oraz IT - Administracja. Jobile to nowa usługa rekrutacyjna w portfolio GoldenLine, której podstawą jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search w imieniu firmy oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Pracodawca dostaje więc tylko profile kandydatów odpowiadających wymaganiom zawartym w ofercie pracy.  

Jakich pracowników poszukiwali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W październiku 2017 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 7 327 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (22%), dolnośląskie (12%), śląskie (9%), małopolskie (9%) oraz wielkopolskie (7%).

Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Sprzedaż - oferty dla tej specjalizacji to 20% ze wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Obsługa klienta/Call Center (19% wszystkich ofert), Produkcja (16%), Finanse/Ekonomia (11%) oraz  Informatyka/Programowanie (10% ofert).

***

Cytowanie wyników badania tylko za podaniem źródła: Raport GoldenLine

GoldenLine to wiodący serwis rekrutacyjny, oferujący usługi z zakresu rekrutacji i employer brandingu. GoldenLine dostarcza kandydatom oferty pracy, informacje o ocenach pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, usługę rekrutacyjną Jobile, jak i możliwość zamieszczenia ofert pracy. GoldenLine wspiera firmy w obszarze employer branding poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy jak i realizację kampanii marketingu rekrutacyjnego.