Jobile, czyli zwinna rekrutacja najlepszych profesjonalistów - nowość od GoldenLine

GoldenLine wprowadza na rynek nową usługę Jobile, zapewniającą krótszy i bardziej efektywny proces rekrutacji. Nazwa usługi powstała z połączenia słów job (praca) i agile (metoda zwinnego zarządzania). Jobile odpowiada na wyzwania w rekrutacji w dobie rynku pracownika, kładąc większy nacisk na transparentną komunikację z kandydatem oraz dostosowując narzędzia do potrzeb konkretnej rekrutacji.  

 “Rynek pracownika sprawia, że otwarta komunikacja z kandydatami coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw trendom rynkowym i wprowadzić usługę rekrutacyjną, u której podstaw leży transparentna komunikacja z kandydatem. Adaptując podejście agile wprowadziliśmy na rynek usługę Jobile, która zmienia podejście do prowadzenia rekrutacji, skupiając się przede wszystkim na dostarczeniu jak największej wartości zarówno pracodawcy jak i kandydatowi” - komentuje Karol Traczykowski, Prezes GoldenLine.

 Usługa dostosowana do potrzeb konkretnej rekrutacji

 U podstaw zwinnego zarządzania projektami leży bliska współpraca z klientem. Cała obsługa rekrutacji w ramach Jobile opiera się przede wszystkim na sprawnej komunikacji z pracodawcą, przy jednoczesnej rezygnacji ze skomplikowanych procedur. Podstawą usługi jest zebranie najważniejszych informacji o tym, jak będzie wyglądać praca na danym stanowisku, a także stały kontakt z pracodawcą. W ramach Jobile pracodawca otrzymuje kompleksowe wsparcie w stworzeniu odpowiedniej oferty, publikację ogłoszenia w serwisie GoldenLine.pl, realizację direct search spośród ponad 2,4 mln profili zawodowych założonych na GoldenLine.pl i nawiązanie kontaktu z pasywnymi kandydatami. Efektywność procesu rekrutacji jest monitorowana na bieżąco i do jej konkretnych potrzeb dostosowywane są narzędzia rekrutacji oraz kanały promocji. Pracodawca bardzo szybko dostaje wartość w postaci dopasowanych kandydatów zainteresowanych ofertą pracy.

 Rekrutacja odpowiadająca na potrzeby kandydatów

Według badania zrealizowanego na zlecenie GoldenLine (Oczekiwania wobec ofert pracy”) kandydatom w ogłoszeniach najbardziej brakuje informacji o m.in. wysokości zarobków (55% odpowiedzi), dniach i godzinach pracy (48%), obowiązkach (42%) czy formie zatrudnienia (38%). Aby jak najlepiej dostosować ogłoszenie do potrzeb kandydatów, formularz wypełniany przez pracodawcę korzystającego z usługi Jobile zawiera szczegółowe informacje dotyczące oferty, takie jak forma zatrudnienia, wynagrodzenie, profil przełożonego czy wielkość zespołu. Dane uzupełnione w formularzu zostają opublikowane w ofercie pracy oraz są przekazywane przez researchera podczas kontaktu w ramach direct search.

 Zebranie szczegółowych informacji o ofercie pracy sprzyja temu, aby usługa direct search została wykonana jak najskuteczniej. Osoby, które założyły profil zawodowy na GoldenLine.pl i spełniają wymagania zawarte w ofercie, mogą otrzymać od researchera propozycję wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dzięki odpowiedniemu zebraniu informacji o stanowisku propozycja wzięcia udziału w procesie trafia tylko do odpowiednich pracowników. Potencjalni kandydaci otrzymują zaś od razu pełną informację na temat proponowanego stanowiska, dzięki czemu mogą w pełni świadomie podjąć decyzję, czy chcą wziąć udział w procesie.

 “Wiemy, jak ważne w czasach rynku pracownika jest spersonalizowany kontakt z kandydatami, otwartość na udzielanie im wyczerpujących informacji już na samym początku procesu rekrutacji.  Kandydaci dostają zatem wszystkie najważniejsze informacje, dzięki czemu w pełni świadomie mogą podjąć decyzję, czy chcą przystąpić do rekrutacji” - tłumaczy Filip Goździewicz z GoldenLine. - Usługa Jobile to krótszy i efektywniejszy proces rekrutacji, dotarcie zarówno do pasywnych jak i aktywnych kandydatów, którzy są dopasowani i dobrze poinformowani -  dodaje Goździewicz.

 Oprócz usługi rekrutacyjnej Jobile w portfolio GoldenLine znajduje się narzędzie do samodzielnej rekrutacji pracowników - Wyszukiwarka Kandydatów oraz możliwość publikacji ogłoszenia o pracę. GoldenLine wspiera również firmy w obszarze employer brandingu poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy oraz realizację kampanii marketingu rekrutacyjnego.

GoldenLine to wiodący serwis rekrutacyjny, oferujący usługi z zakresu rekrutacji i employer brandingu. GoldenLine dostarcza kandydatom oferty pracy, informacje o ocenach pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, usługę rekrutacyjną Jobile jak i możliwość publikacji ofert pracy. GoldenLine wspiera firmy w obszarze employer branding poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy jak i realizację kampanii marketingu rekrutacyjnego.