Jacy pracownicy byli poszukiwani w październiku 2017 roku?

W październiku br. stopa bezrobocia wyniosła 6,6% (dane MRPiPS), a za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 57 153 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli głównie specjaliści z obszarów IT, Finansów/Ekonomii i Inżynierii. Najwięcej wiadomości rekruterzy wysłali do osób mieszkających w województwie mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim.

Kogo szukali rekruterzy za pomocą Wyszukiwarki Kandydatów?

W dotarciu do potencjalnych pracowników na GoldenLine służy pracodawcom Wyszukiwarka Kandydatów. W październiku 2017 roku wiadomość od rekrutera otrzymały 57 153 osoby posiadające profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 20% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - Rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Finanse/Ekonomia (11% osób, które otrzymało propozycję pracy od rekrutera miało taką specjalizację) oraz ze specjalizacją Inżynieria (11%), zaś na trzecim - ze specjalizacją Sprzedaż (10% otrzymujących propozycje pracy). Tuż za podium znaleźli się kandydaci ze specjalizacją Obsługa klienta (9%), a także IT - Administracja (9%) (dane nie sumują się do 100%, ponieważ kandydaci mogą zaznaczyć na profilu więcej niż jedną specjalizację).

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W październiku 2017 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 27. a 35. rokiem życia (52% zapytanych osób była w tym wieku), zaś 24% osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera, jest w wieku 36-45 lat. Na trzecim miejscu uplasowały się osoby pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (wśród osób, które otrzymały ofertę pracy od rekrutera 17% jest w tym  wieku).

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

Najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (29%), śląskim (13%), dolnośląskim (12%), wielkopolskim (10%) oraz małopolskim (9%). Informacje te wskazują, że wciąż najwięcej pracowników poszukiwanych jest w dużych ośrodkach miejskich i aglomeracjach, takich jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań czy Kraków.

Specjalizacja, umiejętności oraz znajomość języków obcych - kogo szukali rekruterzy?

W październiku 2017 r. większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera, posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności to m.in.: znajomość języka programowania JavaScript (12%), SQL (12%) oraz Java (11%), a także znajomość programu AutoCAD (10%). Jak wynika z analiz GoldenLine, Istotną rolę odgrywały również umiejętności miękkie. U osób, które otrzymały wiadomość od rekruterów, pojawiały się takie kompetencje jak zarządzanie zespołem (12%), obsługa klienta (11%) czy zarządzania projektami (10%).

Znajomość języków obcych jest również istotna dla rekruterów. Wśród 57 153 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 52% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 19% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (7% użytkowników).

Zwinne rekrutacje z Jobile

W październiku 2017 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali kandydatów z obszarów: IT - Rozwój oprogramowania (język programowania PHP, Java, C++), Marketing (Marketing internetowy i mobilny), Internet/e-Commerce/Nowe media oraz IT - Administracja. Jobile to nowa usługa rekrutacyjna w portfolio GoldenLine, której podstawą jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search w imieniu firmy oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Pracodawca dostaje więc tylko profile kandydatów odpowiadających wymaganiom zawartym w ofercie pracy.  

Jakich pracowników poszukiwali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W październiku 2017 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 7 327 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (22%), dolnośląskie (12%), śląskie (9%), małopolskie (9%) oraz wielkopolskie (7%).

Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Sprzedaż - oferty dla tej specjalizacji to 20% ze wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Obsługa klienta/Call Center (19% wszystkich ofert), Produkcja (16%), Finanse/Ekonomia (11%) oraz  Informatyka/Programowanie (10% ofert).

***

Cytowanie wyników badania tylko za podaniem źródła: Raport GoldenLine

GoldenLine to wiodący serwis rekrutacyjny, oferujący usługi z zakresu rekrutacji i employer brandingu. GoldenLine dostarcza kandydatom oferty pracy, informacje o ocenach pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, usługę rekrutacyjną Jobile, jak i możliwość zamieszczenia ofert pracy. GoldenLine wspiera firmy w obszarze employer branding poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy jak i realizację kampanii marketingu rekrutacyjnego.