Jakich programistów najbardziej potrzebuje rynek?

6 najbardziej popularnych języków programowania to JavaScript, Java, SQL, PHP, C# oraz C++, jak wynika z analizy GoldenLine. Została ona przeprowadzona na podstawie ponad 9 tys. profili zawodowych osób o specjalizacji IT, które w lutym 2018 roku otrzymały wiadomość od rekrutera poprzez Wyszukiwarkę Kandydatów GoldenLine.

Rekruterzy poprzez Wyszukiwarkę Kandydatów GoldenLine mogą realizować tzw. direct search, czyli wyszukanie i zaproszenie wybranych pracowników do procesu rekrutacji. W lutym br. za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 49 310 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Najczęściej poszukiwani byli specjaliści z obszaru IT - rozwój oprogramowania. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 19% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - rozwój oprogramowania.

Jakie języki programowania są najbardziej pożądane przez pracodawców?

Na podstawie analizy ponad 9 tys. profili zawodowych programistów, którzy w lutym otrzymali bezpośrednie zaproszenie do procesu rekrutacji wynika, że 6 najbardziej poszukiwanych języków programowania to  JavaScript (62% osób, które zostały zaproszone do procesu rekrutacji miało na profilu zaznaczoną znajomość tego języka), Java (48%), SQL (42%), PHP (33%) C# (28%), oraz C++ (17% osób, które zostały zaproszone do procesu rekrutacji miało na profilu zaznaczoną znajomość tego języka).

Jakie kompetencje programistów są cenione na rynku?

Na profilach zawodowych najbardziej poszukiwanych programistów znalazły się również takie umiejętności jak znajomość biblioteki JQuery stworzonej dla języka JavaScript (48% programistów, którzy otrzymali w lutym wiadomość od rekrutera zna jQuery) oraz znajomość PostgreSQL i MySQL - systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Na 19% profili zawodowych osób, które dostały propozycję pracy od rekrutera, można było znaleźć informację o znajomości AngularJS, frameworku opartym na języku JavaScript, wspomagającym tworzenie aplikacji internetowych.

Prawie 30% programistów zaproszonych do procesu rekrutacji miało na profilu zawodowym zaznaczoną znajomość metodyki Scrum. Zarazem 10% zapytanych przez rekruterów programistów może się pochwalić doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Dane demograficzne najbardziej poszukiwanych programistów

Jak wynika z analiz GoldenLine, 33% programistów, którzy otrzymali propozycję pracy od rekrutera, mieszka w Warszawie, po 11% w Krakowie i we Wrocławiu, 6% w Poznaniu, z kolei 4% w Gdańsku; po 3% mieszka w Łodzi i Katowicach. 66% programistów, którzy dostali propozycję pracy bezpośrednio od rekrutera, jest w wieku 27 - 36 lat.

Direct search niezbędny w rekrutacji programistów

Wyszukiwarka Kandydatów GoldenLine służy pracodawcom do rekrutowania pracowników, szczególnie tych, których trudno jest pozyskać poprzez samą publikację ogłoszenia o pracę. Programiści w Polsce bez wątpienia należą do grupy zawodowej, która rzadko sama z siebie wysyła CV na oferty pracy, a raczej czeka na bezpośrednie zaproszenie do udziału w rekrutacji.

GoldenLine oferuje również usługę rekrutacyjną Jobile, której podstawą jest wykonanie direct search w imieniu klienta. W lutym 2018 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile poszukiwano głównie programistów znających język Java i PHP. HR Researcher wykonuje direct search w imieniu klienta wśród profili zawodowych założonych na GoldenLine oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Finalnie pracodawca dostaje dopasowane do oferty aplikacje od kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy, ale bezpośrednio zaproszeni do procesu rekrutacji podejmują decyzję o włączeniu się w proces.

***

Cytowanie wyników badania tylko za podaniem źródła: Raport GoldenLine

GoldenLine to wiodący serwis rekrutacyjny, oferujący usługi z zakresu rekrutacji i employer brandingu. GoldenLine dostarcza kandydatom oferty pracy, informacje o ocenach pracodawców oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów, usługę rekrutacyjną Jobile, jak i możliwość zamieszczenia ofert pracy. GoldenLine wspiera firmy w obszarze employer branding poprzez doradztwo i szkolenia, możliwość założenia Profilu Pracodawcy jak i realizację kampanii marketingu rekrutacyjnego.